Aktuális / Tájékoztatás a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásról

Tájékoztatás a 2019/2020. tanévre történő beiratkozásról

a  2019/2020. tanév 1. évfolyamára  történő

beiratkozás időpontja:

 

2019. április 11. (csütörtök) 8 és 19 óra között

2019. április 12. (péntek) 8 és 19 óra között.

 

Az előzetes jelentkezésen (március 20. 21.) részt vevőket

a beiratkozás mindkét napján 7.30-tól fogadjuk.

 

Amennyiben nem vettek részt az előzetes jelentkezésen, abban az esetben a gyermek megjelenésére is számítunk.

 

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A tanköteles korú gyermeket abban az esetben kell beíratni az iskolába, ha az óvoda által kiállított szakvéleményben javasolják felvételét az általános iskola 1. évfolyamára.

Amennyiben az óvodai szakvéleményben a gyermek „további óvodai nevelését” javasolják, abban az esetben nem kell a gyermeket az iskolába beíratni (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény – a továbbiakban: Nkt. 45 § (4) bekezdése).

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),

  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát, és lakcímét igazoló dokumentumot,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény)
  • a gyermekorvos és a védőnő által kiállított 5 éves státusz lapot, vagy nevelési tanácsadói szakvéleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására* (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; a XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók)
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről *

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) a nem magyar állampolgárok esetében lehet:

–        a regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

–        tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvénye), vagy

–        állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel).

Ha a tanköteles korban lévő gyermekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni (Nkt. 91.§).

* A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról: www.ranolderkeszthely.hu

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

8360 Keszthely,
Kossuth L. u. 75.
Telefon: +36-83/312-657
E-mail küldése
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - Magyar