Aktuális / Elsősök beiratása az 2017/2018. tanévre

Elsősök beiratása az 2017/2018. tanévre

A 2017/2018. tanévre az általános iskola 1. évfolyamára

történő  beiratkozás időpontja:

 

2017. április 20. (csütörtök) 8 és 19 óra között

2017. április 21. (péntek) 8 és 19 óra között,

Az eseményre szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket is.

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A tanköteles korú gyermeket abban az esetben kell beíratni az iskolába, ha az óvoda által kiállított szakvéleményben javasolják felvételét az általános iskola 1. évfolyamára.

Amennyiben az óvodai szakvéleményben a gyermek „további óvodai nevelését” javasolják, abban az esetben nem kell a gyermeket az iskolába beíratni (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény – a továbbiakban: Nkt. 45 § (4) bekezdése).

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját),
  • a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát, és lakcímét igazoló dokumentumot,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény)
  • ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; a XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók) - 1. sz. melléklet)
  • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről -2. sz. melléklet

Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) a nem magyar állampolgárok esetében lehet:

–        a regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

–        tartózkodási kártya (maximum 5 évig érvényes, vagy

–        állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel).

 

Ha a tanköteles korban lévő gyermekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni (Nkt. 91.§).

 Csatolt fájl(ok):

« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

8360 Keszthely,
Kossuth L. u. 75.
Telefon: +36-83/312-657
E-mail küldése
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - Magyar