Elérhetőségek

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 75.
Telefon: +36-83/312-657
E-mail: ranolder.keszthely@gmail.com

Napi aktualitásokról Facebook oldalunkon tájékozódhat!

Itt érheti el a szülői mozaNapló felületét!

Igazgató,...


Ballagás

Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Alpolgármester Asszony, Szülők, Kollégák! Kedves Ballagó nyolcadikosok!

 

 

Rendhagyó tanév áll mögöttünk, de nincs okunk panaszra. Mi, az Úr Jézus követői megpróbáljuk megkeresni a megpróbáltatásokban is a jót. Sok jó tulajdonságot, sok képességet, áldozatkészséget, kreativitást ajándékozott nekünk ez a pár hónap. Ha esetleg arra gondolunk, hogy nem lett minden olyan szép, ahogy elképzeltük, gondoljunk azokra, akik nagy katasztrófák idején jártak iskolába, 1918-ban, vagy 1944-45-ben, vagy máshol, különböző sorscsapások miatt nem úgy alakult az életük egy eseménye, ahogy elképzelték.

Kollégáimmal egyetértettünk abban, hogy várakozáson felül teljesítettetek, és várakozáson felül teljesítettek a szülők is. És várakozáson felül teljesítettek kollégáim is, akik közül maguk sem gondolták négy hónappal korábban, hogy internetes órákat fognak rutinszerűen tartani. Köszönöm mindenkinek a helytállását!

Ebben a tanévben is folytatódott iskolánk megújítása. Az ajtók cseréjével véget ért egy méltatlan állapot, tanulóink szép környezetbe érkezhetnek reggelenként. A tanári szoba megújításával kollégáink is szebb környezetben dolgozhatnak, igaz, sajnos pont akkor készült el, amikor a járvány közbeszólt. A tervezett közösségi helységünk ugyan nem készült még el, de a korábbi évek sikeres akciói azt mutatják, hogy a kitűzött célok közös erőfeszítéssel megvalósulnak.

Elkészült végre iskolánk első kiadványa, amely feleleveníti a kezdeteket és az elmúlt tizenöt évet. Bízunk benne, hogy az előttünk álló évek is sikerekben gazdagok lesznek.

Az idei tanév is bővelkedik elismerésekben: 7 Ranolder díjat fogok átadni, de senki ne gondolja, hogy az adományozás feltételei lazultak volna. Szülők és pedagógusok méltán lehetnek büszkék rájuk. Ezenkívül 34 nevelőtestületi dicséretet, 40 igazgatói dicséretet fogok kiosztani.  Tanulmányi versenyeken is szépen helyt álltak diákjaink, 45 országos vagy területi helyezést értek el.

A jól végzett munka után megérdemelt a pihenés, mindenkinek szép nyarat kívánok és várunk vissza benneteket szeptemberben!

 

Kedves Ballagók!

 

Nagy út áll mögöttetek, még nagyobb előttetek. Nyolc év nekünk felnőtteknek is nagy idő, számotokra ez azt jelenti, hogy életetek nagyobbik részét itt, ebben az iskolában töltöttétek. Most itt a búcsú ideje, de a fájó hiányérzetet hamarosan új élmények, új kalandok feledtetik, no meg a régi barátságok sem feltétlenül szakadnak meg. Az együtt töltött évek élményei ne hiányérzetet, hanem erőt adjon a továbblépéshez. Talán könnyebb elfogadni ezt, ha tudjátok, hogy nekünk minden évben búcsúznunk kell kedves osztályoktól.

 

 

 

Én azt remélem, hogy a legfontosabb útravaló nem az itt megszerzett tudás, hanem a hit ajándéka. Legyetek hűek ahhoz a hithez, amit itt, vagy már a családban megismertetek. Világunk nagy változás előtt áll, hatalmas erők dolgoznak mindazon értékek ellen, amire szüleitek, vagy mi megtanítottunk benneteket. Legyetek szilárdak és állhatatosak, ha viharba kerültök.

De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el.

Izajás 40,31

Kedves Ballagók, búcsúzunk tőletek!

A 2019-2020 tanévet ezennel bezárom.

 

A nyolcadik évfolyam nevében Ifi Benedek búcsúzott.

 

Tisztelt Igazgató Úr, Kedves Zoltán atya, Tanáraink, Szüleink, Diáktársaink!

 

Eljött a búcsúzás pillanata.  Különleges érzés utoljára itt állni azon az udvaron, mely évekig Deli László tanár úr sípjától volt hangos, most azonban az emlékezés gondolatainak ad teret.

A legelső közös emlékeink is itt kezdődtek, hiszen 8 évvel ezelőtt szeptemberben, nem voltunk mások, mint megszeppent 7 évesek, akik az igazgatónő idegenül csengő beszédét hallgatva, kicsit szorongva vártuk, hogy mi történik majd velünk…

Attól a titokzatos pillanattól kezdve máig csaknem 1440 napot töltöttünk el a Ranolder falai közt, és ezalatt számtalan élmény, tapasztalat, barátság, növekvő tudás és milliónyi boldog perc tett gazdagabbá minket.

Mit köszönhetünk az ALMA MATER-nek? Az iskola megtanított tűrni, elviselni a fájdalmas perceket, és megtanított úgy nézni a világra, ahogy előtte még sohasem próbáltunk. Nem csak tantárgyi tudással, emberséggel, stabil értékrenddel vértezett fel. Szoros kapcsolatokat alkotott és fergeteges élményeket csempészett a monoton hétköznapokba.

Nehéz most kiszakadni ebből a biztonságot, otthont adó közösségből, környezetből, ahol vigyáztak ránk, szerettek minket. Nehéz elhagyni a termeket, melyekhez megannyi élmény fűződik…..

Pedig hányszor hallottuk a minket nevelni is igyekvő tanáraink szájából: „Ez egy intézmény”, „Nem melegedni jöttél ide.”, „Kisfiam, a csengő a tanárnak szól”….

Akkor bizony alig vártuk az órák végét, hogy mielőbb kilépjünk az iskola kapuján. Most már végleg kiléphetünk rajta, de valahogy mégsem sietnénk annyira.

Illő, hogy köszönetet mondjunk mindenért.

 

 

 

Drága Tanítónőink: Kedves Zsuzsa néni, Kati néni, Márti néni, Lilla néni, Hajni néni, Anikó néni!

Köszönjük, hogy nyolc évvel ezelőtt kézen fogtak bennünket, és sok-sok türelemmel, szeretettel azért dolgoztak, hogy jó tantárgyi alapokkal léphessünk a csodált felsősök világába.

 

Az évfolyam nevében búcsúzunk Piroska nénitől, Rita nénitől, és Töreki Ildi nénitől.

Akik erős, összetartó közösséggé kovácsolták osztályainkat. Köszönjük, hogy problémáinkkal bármikor bizalommal fordulhattunk hozzájuk, és odafigyelésükkel, tanácsaikkal, megértésükkel, emberségükkel átsegítettek a legnehezebb élethelyzeteken is. Bár sokszor szemtelennek, neveletlenek voltunk, hálátlannak tűntünk, bíztak bennünk, harcoltak értünk. Köszönjük a sok értékes, közösségépítő programot, farsangot, osztálykirándulásokat, a jó beszélgetések emlékét, melyeknek meglett az eredménye: egymást szerető, segítő fiatalokká váltunk.

 

Drága Tanáraink!

Köszönjük a türelmet, kitartó munkát, mellyel a tantárgyi ismereteket átadták nekünk, és felkészítettek a felvételire, a középiskolás életre, és személyes életpéldájukkal arra is tanítottak, hogy önmagában a tudás kevés, ha nincs bennünk kitartás, szorgalom, becsület, nincs helyes értékrend, és megfogalmazott cél, amelyért küzdeni is tudni kell. Szeptembertől már mindannyian egy új intézményben kezdjük a tanévet, és nagyon messze, távol leszünk egymástól, de bízunk benne, hogy a Ranolder falai közt kialakult barátságok később is megmaradnak, és drága tanáraink is megőriznek minket jó emlékezetünkben.

 

Köszönjük a technikai dolgozóknak, takarítóknak, a gazdaságiban és a titkárságon dolgozóknak az értünk végzett áldozatos munkát, hogy mindig szép, tiszta környezetben tanulhattunk, étkezhettünk, ünnepelhettünk.

 

Búcsúzunk Tőletek is Kedves Hetedikesek!

Akik jövőre a helyünkre léptek. Köszönjük, hogy tiszteletünkre gyönyörű virágköntösbe öltöztettétek az iskolát. Őrizzétek meg az együtt töltött idő, és a diákévek emlékét, és gondoljatok arra, hogy most már nektek kell tovább vinni iskolánk jó hírét, hagyományait!

 

És most hozzátok fordulunk Drága Szüleink!

Hálásak vagyunk a gondoskodásért, szeretetért, támogatásért, melyet mindennap megkaptunk tőletek. Ma lezárult egy jelentős korszak gyermeketek életében, mely alatt a félénk csetlő-botló csemetékből középiskolára érett diák lett. Innentől már el kell engednetek a kezünket, de tudjuk, hogy szerető- óvó tekintetetek elkísér azon a hosszú úton is melyen most indulunk …

 

Végül hozzátok szólok, ballagó Diáktársaim!

 

Utolsó évünk rendhagyóan emlékezetesre sikerült. Március 13-án pénteken amikor előadtuk az ünnepi műsorunkat a színjátszószakkörrel, még nem sejthettük, hogy digitális oktatás keretén belül fejezzük be általános iskolás tanulmányainkat. Beléphettünk a Skype- os órák és a Redmenta világába. Megfeleltünk a komoly felvételi kihívásainak, legyőztük a karantén megpróbáltatásait is, s most vár minket a középiskolás élet. Kiváló alapokat kaptunk, és a jövőben rajtunk áll, hogyan építkezünk tovább. Higgyünk abban, hogy amire nagyon vágyunk, s amiért komolyan, kitartással dolgozunk az életben, az megvalósul!

Isten legyen veletek az Úton!

 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

 

 

Ezt követően az alábbi elismerések átadására került sor:

 

OKLEVELEK

 

Templomi szolgálatért:

1.a

Szép Márk

2.b

Pálfi András

3.a

Prótár Dóra

4.a

Bozsányi Patrik

Kandikó László

Pálfi Mihály

Varga Levente

Kovács Boglárka

Kulcsár Enikő

5.a

Farkas Armand

Farkas Ármin

5.b

Csikós József

Egyed Kristóf

7.b

Hullai Flóra

Szabó-Kövi Kamilla

Szabó Fruzsina

8.a

Ifi Benedek

Németh Csongor

8.b

Horváth Emese

Király Mátyás

Polgár Domonkos

 

 

 

Dicséretek:

 

1.A

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért és példamutató magatartásukért:

 

Moger Petra

Páncsics Eszter

Pórel Árven Zsófia

Szabó Mária

 

1.B

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és versenyeken nyújtott kiemelkedő eredményéért:

 

Szaszkó Boldizsár

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért és példamutató magatartásukért:

 

Bálint Vivien

Berecz Tamara

Bíró Bercel

Csörnyei Regina Hanna

Egyed Krisztina

Lipták Réka

Nemes Emma

Nemes Levente

Polgár Boglárka Mária

Simotics Veronika

Tasi Bendegúz

 

 

2.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért, példás magatartásáért:

 

Babos Marcell

Tury Barnabás

 

 

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért és példamutató magatartásukért:

 

Barabási Soma Mátyás

Ferenczi Zsófia

Keresztes Dóra

Kiss Gellért

Simon Julianna

Tatár Péter

Tóthi Mátyás

Pálfi András

 

3.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért, példás magatartásáért:

 

Prótár Dóra:

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért:

 

Simotics Barnabás

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért és példamutató magatartásukért:

 

Balkus Eszter

Lipták Maja

Mészáros Gabriella

Szabó Flóra

Tóth Antónia

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért:

 

Jádi Csanád

Kiss Máté Gábor

 

 

 

 

4.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesülnek több tantárgyból elért kitűnő minősítésükért, példás magatartásukért:

 

Bélafi Barnabás

Belák Zselyke

Ferenczi Borbála

Kulcsár Enikő

Lukács Lilla

Máté Kristóf

Nagy Róbert

 

Nevelőtestületi dicséretben részesülnek több tantárgyból elért kitűnő minősítésükért:

 

Bozsányi Patrik

Orsós András

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért:

 

Kovács Boglárka

 

5.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesülnek több tantárgyból elért kitűnő minősítésükért és példamutató magatartásukért:

 

Németh Kincső

Simon Ferenc

 

5.B

 

Nevelőtestületi dicséretben részesülnek több tantárgyból elért kitűnő minősítésükért:

 

Egyed Kristóf

Nemes-Palotai Hunor

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért és versenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért:

 

Mikola Klaudia

 

 

Igazgatói dicséretet kapnak kitűnő tanulmányi eredményükért:

 

Szaszkó Szófia

Tihanyi Zsombor

Varga Vivien

 

6.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért, versenyen nyújtott kimagasló teljesítményéért:

 

Babos Dániel

 

Nevelőtestületi dicséretben részesülnek több tantárgyból elért kitűnő minősítésükért és példás magatartásukért:

 

Albert Iringó

Rozner Réka

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, valamint versenyen nyújtott kimagasló teljesítményéért:

 

Takács Milán

 

Igazgatói dicséretet kap sportversenyeken nyújtott kimagasló teljesítményéért:

 

Nagy-Selmeczy Bulcsú

 

7.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért:

 

Gergály Réka

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért:

 

Karikó Zalán

 

 

 

 

7.B

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért:

 

Szabó-Kövi Kamilla

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért:

 

Szabó Fruzsina

 

8.A

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért és versenyeken nyújtott kiváló teljesítményéért:

 

Nagy-Kövi Balász:     

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért:

 

Hörcsik Sára Jázmin

Kiss Réka Barbara

Menyhárt Anna

Németh Lukács

Pál Bendegúz

Tencz Hanna Olga

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért:

 

Németh Csongor

 

Igazgatói dicséretet kap kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért:

 

Horváth Péter

 

Igazgatói dicséretet kap versenyen elért kimagasló eredményéért:

 

Ifi Benedek

 

 

 

8.B

 

Nevelőtestületi dicséretben részesül több tantárgyból elért kitűnő minősítéséért és példás magatartásáért:

 

Várnai Amina

Horváth Emese

Scheffer Miklós

 

 

 

RANOLDER- DÍJAK átadása

 

Ranolder-díjban részesül az iskola hírnevét öregbítő, éveken át nyújtott magas szintű művészeti és közösségi munkájáért:

 

8.A

 

Menyhárt Anna

Nagy-Kövi Balázs

Németh Lukács

Pál Bendegúz

Tencz Hanna Olga

 

8.B

 

Horváth Emese

Scheffer Miklós

 

 

 

 

 

 

NAPSUGÁR DÍJ

 

Azok a 8. és 4. osztályos szülők kapják, akik áldozatos munkájukkal vagy támogatásukkal segítették az intézmény oktató-nevelő munkáját.

 

4.b                                          Doma László

                                               Kandikó László

                                               Mádli Alíz

                                               Nagy Rita

                                               Pálfi László

                                               Pálfiné Gelencsér Judit

                                               Simon Gyöngyi

                                               Szita Róbert

                                               Szitáné Könczöl Andrea

                                              

 

8. évfolyam:                           Baloghné Molnár Szilvia

                                               Bognárné Nagy Brigitta

                                               Boronyákné Borda Kriszina

                                               Horváth Vera

                                               Schefferné Hamvas Ildikó

                                               Várnai Zsuzsanna

 

 

 

 

 

 

 

Felajánlások:

 

Keszthely Város Önkormányzatának felajánlását, családi belépőjegyet a keszthelyi belvárosi múzeumokba a következő tanulók kapják a színjátszó szakkörön nyújtott kiemelkedő teljesítményükért:

 

5. évfolyam

 

Tóth Júlia

Schmidt Ajsa

 

7. évfolyam

 

Horváth Lili Virág

Péter Zoltán

Szabó Flóra

Tancsics Patrícia Júlia

 

8. évfolyam

 

Boronyák Tibor

Horváth Emese

Ifi Benedek

Németh Csongor

Polgár Domonkos

Tencz Hanna Olga

 

 

 

 

 

Túravitorlás Club felajánlása 5 db jegy élményvitorlázásra, melyet a 4. és 8. évfolyamon a legtöbb tantárgyi kitűnő minősítést elért tanulók kapnak:

 

4. évfolyam:               Máté Kristóf

                                   Bélafi Barnabás

 

8. évfolyam:               Nagy-Kövi Balázs

                                   Pál Bendegúz

                                   Scheffer Miklós

 

 

 

 

VERSENYEREDMÉNYEK

ALSÓ TAGOZAT

Osztály

Név

Verseny

Tantárgy

Helyezés

1. a

Moger Petra

Egry József rajzpályázat

 

3. helyezés

 

 

 

 

 

1. b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szaszkó Boldizsár

Bendegúz Tudásbajnokság

olvasás, szövegértés

Országos döntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Országos döntőbe jutott

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny

irodalom

1. helyezés

Mozaik Országos Tanulmányi Verseny

környezetismeret

21. helyezés

Nyelvész

magyar nyelv

Országos döntőbe jutott

Berecz Tamara

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Megyei fordulót teljesítette

Csörnyei Regina

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Megyei fordulót teljesítette

Simotics Veronika

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Megyei fordulót teljesítette

Tasi Bendegúz

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Országos döntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Országos döntőbe jutott

 

 

 

 

 

2. a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tury Barnabás

Szép magyar beszédért prózamondó verseny

prózamondás

 Területi 1. helyezés

Sziporka országos matematika verseny

matematika

3. helyezés

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Országos döntőbe jutott

Harmatcsepp

értő olvasás

Elődöntőbe jutott

Harmatcsepp

hittan

Elődöntőbe jutott

Barabási Soma

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Megyei fordulót teljesítette

Babos Marcell

Harmatcsepp

hittan

Elődöntőbe jutott

Ferenczi Zsófia

Bendegúz Tudásbajnokság

környezetismeret

Országos döntőbe jutott

Tóthi Mátyás

Harmatcsepp

értő olvasás

Elődöntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Országos döntőbe jutott

Tatár Péter

Nyelvész

magyar nyelv

Megyei fordulóba jutott

 

 

 

 

 

3. a

 

 

 

 

Balkus Eszter

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

olvasás szövegértés

Megyei fordulót teljesítette

Berkes Petra

Harmatcsepp

matematika

Elődöntőbe jutott

Havasi Benedek

Bendegúz Tudásbajnokság

olvasás szövegértés

Országos döntőbe jutott

Mészáros Gabriella

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

 3.a

 

 

 

 

 

Ilyés-Nagy Margit

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

Kalmár Borbála

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

Szekeres Bálint

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

Simotics Barnabás

Harmatcsepp

nyelvtan

Elődöntőbe jutott

Takács Bence

Bendegúz Tudásbajnokság

nyelvtan

Megyei fordulót teljesítette

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Megyei fordulót teljesítette

 

 

 

 

 

4. a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélafi Barnabás

Bendegúz Tudásbajnokság

környezetismeret

Országos döntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

matematika

Országos döntőbe jutott

Harmatcsepp

matematika

Elődöntőbe jutott

Belák Zselyke

Bendegúz Tudásbajnokság

környezetismeret

Országos döntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

olvasás, szövegértés

Országos döntőbe jutott

Máté Kristóf

Megyei Matematika Verseny

matematika

megyei 5. helyezés

Bendegúz Tudásbajnokság

magyar nyelv

Országos döntőbe jutott

Bendegúz Tudásbajnokság

olvasás, szövegértés

Országos döntőbe jutott

Nyelvész

magyar nyelv

Megyei fordulóba jutott

Harmatcsepp

matematika

A legjobb 10 közt országosan

Orsós András Bálint

Bendegúz Tudásbajnokság

környezetismeret

Országos döntőbe jutott

Belák Zselyke

Bolyai Matematikai Csapatverseny

matematika

megyei 6. helyezés

Bozsányi Patrik

Máté Kristóf

Orsós András Bálint

Bozsányi Patrik

Nyelvész

magyar nyelv

Megyei fordulóba jutott

 

 

 

 

 

 

FELSŐ TAGOZAT

Magyar versenyeredmények

Szaszkó Szófia            "Advent fényei " szavalóverseny-megyei 3. hely

                                    Arany János Magyarverseny országos 4. hely

Szabó-Kövi Kamilla   Arany János Magyarverseny országos 6. hely

Boronyák Tibor          "Advent fényei" szavalóverseny - kiemelt különdíj

 

Matematika versenyeredmények

Bolyai matematika csapatverseny: megyei 3. helyezés: csapattagok: Menyhárt Anna,

Nagy-Kövi Balázs, Németh Lukács, Pál Bendegúz

Pál Bendegúz:                        Zrínyi Ilona matematika verseny: megyei 7. helyezés

Megyei matematikaverseny: megyei 2. helyezés

Bolyai matematika csapatverseny: megyei 3. helyezés

Németh Lukács:         Megyei matematikaverseny megyei 1. helyezés

Bolyai matematika csapatverseny: megyei 3. helyezés

Menyhárt Anna:        Bolyai matematika csapatverseny: megyei 3. helyezés

Nagy-Kövi Balázs:      Bolyai matematika csapatverseny: megyei 3. helyezés

Elmaradt a Kenguru matematikaverseny és a Dugonics András Matematika Verseny 3. fordulója (Németh Lukács és Pál Bendegúz jutott tovább)

 

Történelem versenyeredmények

A TITOK Levelező Országos Történelem Versenyen:

Nagy-Kövi Balázs – Ifi Benedek  8.a osztályos tanulók 1. helyezést értek el 99,7 %-os eredménnyel.

Hullai Flóra 7. b :                    20. helyezést

Kovács Antea 6.a:                   24. helyezést

Babos Dániel, Rozner Réka, Albert Iringó, Koller Zsüliett 6. a osztályos tanulók 25. helyezést értek el.

 

 

 

Angol  nyelvi versenyek

 

Mikola Klaudia 5. osztály: Tudásbajnokság ANGOL NYELV, MEGYEI FORDULÓ 100%-os teljesítmény

        Tudásbajnokság ANGOL NYELV, ORSZÁGOS DÖNTŐ  96%-os teljesítmény

 

Babos Dániel 6. osztály:   Tudásbajnokság ANGOL NYELV, MEGYEI FORDULÓ  96%-os teljesítmény

 

Takács Milán:                   Tudásbajnokság ANGOL NYELV, MEGYEI FORDULÓ  100%-os teljesítmény

      Tudásbajnokság ANGOL NYELV, ORSZÁGOS DÖNTŐ  92%-os teljesítmény

 

 

Ballagás

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - Magyar