Elérhetőségek

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 75.
Telefon: +36-83/312-657
E-mail: ranolder.keszthely@gmail.com

Igazgató,...


AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola

8361 – Keszthely, Pf.: 88

8360 - Keszthely, Kossuth Lajos u. 75.

Tel.:       83/ 312-657

e-mail:  ranolder.keszthely@gmail.com                                                              

 

 

HIRDETMÉNY

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tekintettel a járványügyi helyzetre, a 7/2020. (III.25) EMMI határozat alapján az általános iskolai  beiratkozáshoz nem szükséges a személyes megjelenés, ezért arra az alábbi módon kerül sor.

 

  • Azoknak, akik az iskolába eljuttatták az előzetes jelentkezési lapot - mely szándéknyilatkozatnak minősül-, megküldjük e-mailben az alábbiakban felsorolt kitöltendő dokumentumokat.

 

  • Beiratkozási adatlap
  • Nyilatkozat

 

Kérjük, hogy a pontosan kitöltött, aláírt dokumentumokat, továbbá a gyermek TAJ kártyájának, lakcímkártyájának, születési anyakönyvi kivonatának a másolatát is (szkennelt vagy fotózott formában), legkésőbb április 22-ig a ranolder.keszthely@gmail.com címre visszaküldeni szíveskedjenek. 

 

 

  • Akik még nem küldtek be előzetes jelentkezési lapot, azok a beiratkozáshoz szükséges Beiratkozási adatlap* és Nyilatkozat* dokumentumot kitöltve, aláírva, valamint a gyermek TAJ kártyájának, lakcímkártyájának, születési anyakönyvi kivonatának a másolatát (szkennelve vagy fényképezve) juttassák el április 22-ig a ranolder.keszthely@gmail.com címre. *A beiratkozási adatlap és a nyilatkozat jelen hirdetmény mellékleteként letölthető.

 

Fontos!  Kérjük, hogy az üzenet tárgyánál „Beiratkozási adatlap” szerepeljen!

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv (Oktatási Hivatal) döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A 2020-ban tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ véglegessé vált határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

 

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2014. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A szülő az Nkt. 37. § (2)- (3) bekezdése alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az intézmény fenntartójához kell benyújtani.

 

 

 

Keszthely, 2020.04.03.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Csatolt fájl(ok)

Nyilatkozat.pdf   [364,41KB]

Vissza az előző oldalra!
Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola - Magyar